Maxthon 3.0.19.2000

Maxthon 3.0.19.2000

Maxthon International Ltd. – 84,7MB – Freeware
ra khỏi 50 phiếu
image/svg+xml 2022 Editor's Choice
image/svg+xml EXCELLENT User Rating
Maxthon Cloud cho cửa sổ trình duyệt sử dụng một thiết kế lõi kép độc đáo, sáng tạo mà sử dụng cả Webkit và Trident. Nhanh chóng và hiệu quả, chúng tôi thiết kế lõi kép sẽ hiển thị tất cả các trang web một cách nhanh chóng và đáng tin cậy. Với sự hỗ trợ HTML 5-nơi đầu tiên và 'ra khỏi hộp' tính năng mà bạn không thể nhận được bất cứ nơi nào khác, Maxthon Cloud cho cửa sổ trình duyệt giải phóng những người chia sẻ và gửi các tập tin giữa các thiết bị khác nhau và các nền tảng, một cách dễ dàng.

Tổng quan

Maxthon là một Freeware phần mềm trong danh mục Mạng toàn cầu được phát triển bởi Maxthon International Ltd..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 503 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Maxthon là 7.0.0.3000, phát hành vào ngày 18/04/2023. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 30/10/2007.

Maxthon đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 84,7MB.

Người sử dụng của Maxthon đánh giá xếp hạng 5 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Maxthon!

Cài đặt

người sử dụng 503 UpdateStar có Maxthon cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản